วิธีการติดตั้งการเบื้องยาง

    ชนิดเนื้อเดียวและชนิดเคลือบฟิล์ม
     - วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
     - ขั้นตอนการเตรียมพื้น
       - พื้นคอนกรีต
    ชนิดม้วน
    การติดตั้งบัวเชิงผนัง
    การติดตั้งจมูกยางและเส้นขอบ
วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
1.กาวสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยางชนิดเนื้อเดียวขอแนะนำให้ใช้กาวขาว สำหรับชนิดเคลือบฟิล์ม (กาว 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 4-5 ตร.ม.)
2.กาวยาง สำหรับติดตั้งการติดตั้ง อุปกรณ์ยาง เช่น บัวเชิงผนัง จูกยาง เส้นขอบยางและกระเบื้องยางบริเวณบันได
3.เหล็กแซะ ใช้ชนิดแข็งและหนา ขนาดกว้าง 3 นิ้วขึ้นไป สำหรับขจัดเศษหิน ปูน บนพื้นและซอกมุมต่างๆ
4.หินขัดพื้นชนิดหยาบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4 นิ้ว สำหรับขัดแต่งพื้น
5.ไม้กวาดสำหรับกวาดหิน ทราย ปูน และฝุ่น
6.เชือกตีเส้นคลุกฝุ่นสี สำหรับกรีดแนว
7.มีดคัตเตอร์ สำหรับตัดและกรีดกระเบื้องยาง
8.ตลัดเมตร
9.เกรียงลงกาว ใช้เกรียงขัดมันชนิดบาง เซาะร่องฟันด้วยตะไบสามเหลื่ยมให้มีความลึก ตามความหนาของกระเบื้องยาง และช่วงฟันห่างกันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
10.ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม สำหรับกลิ้งทับหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการเตรียมพื้น
เนื่องจากกระเบื้องยางเป็นวัสดุที่ติดตั้งแนบพื้นคุณภาพของพื้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง พื้นที่ที่จะติดตั้งกระเบื้องยางจึงจำเป็นจะต้องมีผิวหน้าเรียบ แข็ง แห้ง สะอาด และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแต่งพื้น และเตรียมพื้นให้เรียบร้อย ก่อนการติดตั้งกระเบื้องยาง
หมายเหตุ: กรณีพื้นชั้นล่าง ก่อนการติดตั้งควรตรวจสอบความชื้นจากพื้นก่อน เนื่องจากพื้นชั้นล่าง โดยทั่วไปจะมีความชื้นสะสม ให้ใช้ภาชนะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30-50 เซนติเมตร วางคว่ำลงบนกลางพื้นห้องหรือบริเวณที่คาดว่าจะมีความชื้น ใช้พัสดุที่มีน้ำหนักวางทับไว้ประมาณ 1 คืน หรือใช้พลาสติกใส ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ปูทับพื้นและติดทับริมด้วยกระดาษกาวให้รอบ ถ้ามีไอน้ำเกาะภายใน แสดงว่าพื้นมีความชื้นไม่เหมาะจะติดตั้งกระเบื้องยาง พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องยางต้องแห้งสนิท และห้ามล้างพื้นด้วยน้ำก่อนติดตั้งโดยเด็ดขาด

พื้นคอนกรีต
กรณีพื้นคอนกรีต ใช้เหล็กแซะงัดเศษปูนที่อาจติดอยู่กับพื้น แล้วใช้หินขัดให้เรียบทั่วพื้นและซอกมุม แล้วใช้ไม้กวาดทำความสะอาด ถ้าพื้นสูงต่ำไม่ได้ระดับเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีรอบต่อ จะต้องปรับและตกแต่งพื้นให้เรียบได้ระดับ การปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยางที่นิยมมีอยู่ 3 วิธีคือ
1.การปรับแต่งด้วยปูนกาว มีข้อดีคือราคาไม่แพงเหมาะสำหรับพื้นซีเมนต์ขัดมันที่ไม่ได้ระดับและเป็นคลื่นเพียงเล็กน้อย
2.การปรับแต่งด้วยน้ำยาประสานคอนกรีต เหมาะสำหรับพื้นที่เป็นหลุม หรือรอยต่อของพื้นเซรามิคราคาสูงกว่าการใช้ปูนกาว เนื่องจากมีการยึดเกาะที่ดี
3.การปรับแต่งด้วย self leveling มีข้อดี คือ พื้นจะเรียบเป็นธรรมชาติมากที่สุด แต่ราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับพื้นคอนกรีตที่มีผิวหน้าไม่เรียบ ซึ่งจะเทหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร การทำงานของ self leveling จะไหลไปตามแรงโน้มถ่วง จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถปูกระเบื้องยางได้
หมายเหตุ: พื้นก่อนติดตั้ง จำเป็นต้องแห้งสนิทเพราะฉะนั้นจึงห้ามล้างพื้นด้วยน้ำ ก่อนการติดตั้งโดยเด็ดขาด

พื้นไม้เก่าและใหม่
กรณีเป็นพื้นไม้ให้ขัดและตกแต่งพื้นหน้าไม้ให้เรียบและปราศจากร่องรอยของรอยต่อ (ถ้าเป็นพื้นเก่าและไม่แข็งแรงให้ซ่อมและตีตะปูให้แน่นก่อนติดตั้ง)


วิธีการลงกาว
1.คนกาวในถังให้เข้ากันเสียก่อน แล้วค่อยเทกาวลงบนพื้น ครั้งละประมาณ 1-2 กิโลกรัม
2..ใช้เกรียงที่เซาะร่องฟันปลาไว้แล้ว ปาดกาวให้สม่ำเสมอ (กาวขาว ไม่ควรปาดครั้งหนึ่งเกินเนื้อที่ 20-30 ตร.ม. ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที) กาวจะแห้งช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและพื้นที่จะติดตั้ง
3.พอกาวแห้งหมาดๆ ใช้นิ้วแตะดู ถ้ากาวไม่ติดนิ้วให้ใช้เชือกตีเส้นคลุกฝุ่นสีตีแนว ตรงจุดที่ทำเครื่องหมายไว้แล้วตอนจัดแนว โดยตีเส้นเชือกให้ทิ้งรอยสีเป็นแนวบนกาว เส้นนี้ให้ถือเป็นเส้นหลักในการติดตั้ง
4.การติดตั้งให้ติดตามแนวเส้นเป็นอันดับแรกโดยติดตั้งไปข้างหน้าเรื่อยๆ และให้วางแผ่นกระเบื้องยางไว้สำหรับเดินเข้าไปติดตั้งด้วย ซึ่งกระเบื้องที่วางไว้นั้นสามารถดึงออกมาใช้งานได้อีกภายหลัง

การติดตั้งกระเบื้องยาง
วิธีหาแนวเพื่อติดตั้ง
วิธีที่ 1 : ต้องการให้เศษกระเบื้องยางไปตกเศษเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งกระเบื้องยางจะเต็มแผ่นวิธีนี้ส่วนใหญ่จะคำนวณให้บริเวณหน้าประตูมีกระเบื้องยางเต็มแผ่น แล้วให้กระเบื้องยางไปตกเศษที่ผนังด้านใน วิธีนี้ไม่เหมาะกับห้องขนาดใหญ่ แต่จะช่วยประหยัดเศษกระเบื้องยาง
วิธีที่ 2 : ต้องการให้เศษกระเบื้องยางเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน หาจุดกึ่งกลางห้องแล้วใช้ เชือกตีเส้นคลุกฝุ่นสีตีแนว เพื่อหาแนวเริ่มต้นติดตั้ง วิธีนี้จะทำให้กระเบื้องยางเหลือเศษเฉลี่ยทุกด้าน
การติดตั้งกระเบื้องยาง
1.กระเบื้องยางต้องจัดเรียงตาม code หรือ batch ที่ทางโรงงานผู้ผลิตจัดเรียงไว้ (A-B-C) เพื่อป้องกันไม่ให้โทรสีต่างกัน
2.เมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อย ให้ใช้ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม กลิ้งทับทันทีเพื่อให้กระเบื้องยางทุกแผ่นแนบสนิทกับพื้น
3.ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ ให้ใช้ผ้าม็อบชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็คทำความสะอาดคราบฝุ่น แล้วทิ้งให้แห้งสนิท จากนั้นลงน้ำยาเคลือบเงา ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อความเงางามและป้องกันคราบสกปรก

การใช้พื้นหลังติดตั้ง
พื้นที่ที่ติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จใหม่ๆไม่ควรใช้น้ำล้างทำความสะอาดทันที ต้องปล่อยให้กาวแห้งสนิท 2-3 วัน และไม่ควรโยกย้ายของที่มีน้ำหนักมากภายใน 1 สัปดาห์ ควรเปิดห้องให้อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรให้อากาศภายในห้องร้อนจนเกินไป

การรักษาความสะอาด
การรักษาความสะอาดประจำวันให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่บิดหมาดๆ เช็ดถูธรรมดา และควรใช้น้ำยาเคลือบเงา ลงทุกเดือนจะช่วยรักษาให้พื้นคงทน เงางามและทำความสะอาดง่าย ถ้าเป็นพื้นเก่าที่มีสภาพสกปรกมาก ควรล้างด้วยน้ำยาล้างพื้นก่อนแล้วจึงใช้น้ำยาเคลือบเงาลงซ้ำอีก 1-2 ครั้ง