กระเบื้องยาง สแควร์

Dynoflex Standard
Dynoflex Premium
Description :
Description :

1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นสแตนดาร์ต มีลายเล็กน้อย     ตลอดทั้งแผ่นและความหนา
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัดและลดน้ำหนัก     โครงสร้างของอาคาร


Detail Dynoflex Standard
ขนาด: 9" x 9", 30 cm. x 30 cm.
ความหนา: 1.6 mm., 2.0 mm., 2.5 mm. and 3.2mm.

1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นพรีเมี่ยม มีลวดลายในตัว     สามารถต่อเป็นลวดลายที่สวยงาม
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่ายไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนัก     โครงสร้างของอาคาร


Detail Dynoflex Premium
ขนาด: 30 cm. x 30 cm.
ความหนา: 2.0 mm., 2.5 mm.

Dynoflex Grand
Dynoflex Roll
Description :
Description :
1. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
2. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
3. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
4. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร.


Detail Dynoflex Grand
ขนาด: 60 cm. x 60 cm.
ความหนา: 2.0 mm., 2.5 mm.

1. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
2. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
3. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
4. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร

Detail Dynoflex Roll
ขนาด: 1.2 m. x 10 m.
ความหนา: 2.0 mm., 2.5 mm.


Dynoflex Turbulence
Dynoflex Diamond
Description :
Description :
1. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
2. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
3. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
4. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Dynoflex Turbulence
ขนาด: 30 cm. x 30 cm., 60 cm. x 60 cm.
ความหนา: 2.0 mm., 2.5 mm.and 3.2 mm.

1. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
2. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
3. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
4. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Dynoflex Diamond
ขนาด : 30 cm. x 30 cm.
ความหนา : 2.0 mm. , 2.5 mm.

Granite, Marble
Sand, Rock
Description :
Description :
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Future Design
ขนาด: 455 mm. x 455 mm. (45.5 cm. x 45.5 cm.)
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Future Design
ขนาด: 455 mm. x 455 mm. (45.5 cm. x 45.5 cm.)

Wood
Carpet
Description :
Description :
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร.


Detail Future Design: Wood

ขนาด: 100 mm. x 916 mm. (10 cm. x91.6cm.)
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Future Design
ขนาด:455 mm. x 455 mm.(45.5 cm.x45.5cm.)

Extra Long Wood
Real Wood
Description :
Description :
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Future Design: Extra Long Wood
ขนาด: 180 mm. x 1200 mm. (18 cm. x 12)
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Future Design: Real Wood
ขนาด: 150 mm. x 920 mm. (15 cm. x 92 cm.)

Metal Plate
Glitter
Description :
Description :
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Future Design
ขนาด: 455 mm. x 455 mm. (45.5 cm. x 45.5 cm.)
1. กระเบื้องยางไดโนเฟลกซ์ รุ่นฟิวเจอร์ดีไซน์ ทุกแผ่นประกอบด้วย 4 ชั้น คือ Back sheet 2 ชั้น, Printed film 1 ชั้น และชั้น Clear film 1 ชั้น เพื่อรักษาลวดลายให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
2. ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินแอสเบสตอส (Non-Asbestos)
3. มีน้ำหนักเบา ลดแรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย ไม่ลามไฟ
4. มุม ฉาก และความหนา ได้มาตรฐานทุกแผ่น เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
5. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก ประหยัด และลดน้ำหนักโครงสร้างของอาคาร


Detail Future Design
ขนาด: 455 mm. x 455 mm. (45.5 cm. x 45.5 cm.)

 
Other products
 
Description :
 
1. อุปกรณ์ยาง (Vinyl accessories)
2. ไดโนโค๊ต (Dynokote)-กาวดำ
3. ไดโนกลู (Dynoglue)-กาวขาว
4. ไดโนบอนด์ (Dynobond)-กาวยาง
5. ไดโนแว๊กซ์ (Dynowax)-น้ำยาเคลือบเงาผิวหน้ากระเบื้องยาง
6. ไดโนคลีน (Dynokleen)-น้ำยาล้างรอยเปื้อน
 
 


 


SQUARE  INTERTRAD  LTD., PART.
4,6  Rachavithi Rd., Bangplud, Bangkok 10700 Thailand
Tel : (+66) 024230137, 024244892   Fax : (+66) 024345391