กระเบื้องยาง สแควร์

TECHNIC EL 5
Specification
Size
60.8 cm X 60.8 cm
Thickness

2.0 mm, 3.0 mm*
Asbestos Free


SQUARE  INTERTRAD  LTD., PART.
4,6  Rachavithi Rd., Bangplud, Bangkok 10700 Thailand
Tel : (+66) 024230137, 024244892   Fax : (+66) 024345391