กระเบื้องยาง สแควร์

STARFLOR CP
Specification
   
Size
30.48 cm x 30.48 cm
Thickness

1.6 mm. 2.0 mm, 2.5 mm*
Asbestos Free

SQUARE  INTERTRAD  LTD., PART.
4,6  Rachavithi Rd., Bangplud, Bangkok 10700 Thailand
Tel : (+66) 024230137, 024244892   Fax : (+66) 024345391