กระเบื้องยาง สแควร์

SLATE
Specification
Size
30 cm x 60 cm
Thickness

2.4 mm (With bevelling edge)
Asbestos Free


SQUARE  INTERTRAD  LTD., PART.
4,6  Rachavithi Rd., Bangplud, Bangkok 10700 Thailand
Tel : (+66) 024230137, 024244892   Fax : (+66) 024345391