กระเบื้องยาง สแควร์

ROLL
Specification
Size
Width 1 m X Length 20 m
Thickness

2.0 mm
Asbestos Free

SQUARE  INTERTRAD  LTD., PART.
4,6  Rachavithi Rd., Bangplud, Bangkok 10700 Thailand
Tel : (+66) 024230137, 024244892   Fax : (+66) 024345391