กระเบื้องยาง สแควร์

EXCELLENT
Specification
s  
Size
45.72 cm X 45.72 cm
Thickness


2.0 mm, 2.5 mm*, 3.0 mm*
Asbestos Free
PUR (Polyurethane) Surface Treatment

SQUARE  INTERTRAD  LTD., PART.
4,6  Rachavithi Rd., Bangplud, Bangkok 10700 Thailand
Tel : (+66) 024230137, 024244892   Fax : (+66) 024345391